จะให้ใครใช้บัตรเราก็ควรดูให้ดีก่อนเสมอ

เพราะหากว่าบัตรเราถูกรูดใช้จ่ายไปแล้ว ก็จะต้องมีการชำระคืนควบคู่มาเสมอ ดังนั้นหากว่ามีคนในครอบครัวนำบัตรเครดิตของเราไปใช้ เราก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เพราะตามหลักแล้วเจ้าของบัตรจะตกเป็นลูกหนี้เสมอ ไม่ใช่คนในครอบครัวที่นำไปใช้งาน เช่นนั้นแล้วเราควรเก็บบัตรให้ดีและหากจะให้คนในครอบครัวใช้บัตรเครดิตของเรา เราก็ควรที่จะรับรู้เสมอเพื่อที่จะได้รับรู้ยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและวางแผนจัดการกับยอดใช้จ่ายนี้ได้